(Root) 2014220_33278.jpg

             
งานบริหารอาคาร


-รับบริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน  เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
-งานบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ จัดเก็บรายได้ และติดตามทวงถามหนี้ ...
  งานจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ยื่นคำขอจดทะเบียน,ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ,จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ,จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง...
  บริการด้านกฎหมาย


-ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดิน  จัดสรร ...
  การจัดการงานระบบวิศวกรรม


บริหารจัดการงาน Operation & Preventive Maintenance  ระบบวิศวกรรม, การจัดการพลังงานในอาคาร ,ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ออกแบบ และปรับปรุงระบบ 


 

บริษัท เดอะ คอนเซ็ปท์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 


บริษัทก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์และความชำนาญโดยเฉพาะ  ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ดำเนินธุรกิจด้านการ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน และมี ประสบการณ์ ด้าน บริหารอาคาร มากกว่า 15 ปี และเข้าใจงานบริการ ด้านอาคารชุด  บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบแบบแผนเทียบเท่ามาตราฐาน โดยมีพนักงานที่ผ่านงานระบบคุณภาพ  ISO 9001:2008  


การดำเนินงานด้านการบริหารและ การจัดการอาคารชุด ที่ผ่านมา เช่น โครงการอาคารชุดสำนักงาน , อาคารชุดพักอาศัย , หมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้แก่อสังหาริมทรัพย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อ สร้างสรรค์ และดูแลคุณภาพสังคมของผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการ  อีกทั้งยังช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการในระยะยาว ด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์

    READ MORE (icon) 2013423_43112.gif

PROJECT REFERENCE


       
(icon) 2013423_44319.jpg   (icon) 2013423_44328.jpg   (icon) 2013423_44337.jpg

     โครงการ ศุภาลัย คาซา ริวา  อาคาร 5 หลัง

     ห้องพักอาศัย 780 ห้อง  Sport Club และ fitness

 

อาคาร คอนโดมิเนียม   ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 42

 

สาธรเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม & ไอวี่สาธร คอนโดมิเนียม

  อาคารสูง 50 ชั้น  298 ห้อง  |   อาคารสูง 30 ชั้น  280 ห้อง

       

VIEW MORE (icon) 2013423_43112.gif